P i a n o  S t u d i o  K a s k e n m ä k i

 

Turun keskustassa

In the heart of Turku

 

  • Pianonsoiton yksilö- ja pariopetusta

  • Säestyspalveluja laulajille ja instrumentalisteille (kilpailut, nauhoitukset, konsertit, tapahtumat, kurssit...)

  • Kursseja

 

  • Piano teaching: individual and pair lessons

  • Accompaniment for singers and instrumentalist (competitions, recordings, concerts, events, courses, master classes...)

  • Courses

 

 Avoinna kaikille: lapset, nuoret, aikuiset, vasta-alkajat, harrastajat, ammattiin opiskelevat

 

Open for all: children, teenagers, adults, beginners, amateurs, students

 

TIEDUSTELE KOTIOPETUSMAHDOLLISUUTTA ESIM. HELSINGISSÄ

INQUIRE LESSONS IN YOUR HOME e.g. IN HELSINKI


 

 

 

Yhteydenotot

Contact

 

+358 407 594 489

pianostudiokaskenmaki(at)gmail.com

 

 

 

"Tarinallinen ajattelu tuo syvyyttä ja iloa soittamiseen. Olitpa sitten vasta-alkaja, lapsi tai aikuinen, musiikin opiskelija tai ammattilainen, uskon, että tarinallisella ajattelulla on aina sijansa taiteen tekemisessä. Tarinallisuus on työkalu, jonka kautta musiikin ilmaisu vahvistuu; narratiivin käyttö harjoittelussa auttaa tulkinnan löytämisessä ja parantaa itseluottamusta sekä uskoa omaan ilmaisuun.", kertoo Maria Männikkö.

 

"Narrative thinking brings joy and depth to playing. Whether you are a beginner, child or adult, student of music or professional musician, I believe narrativeness has its place in art making. Using a narrative one can play in more expressive way, it improves self-confidence and has a positive impact on trusting one´s own voice as an artist.", tells Maria Männikkö

 

 

 

 

Koulutus 

 - Taiteellinen tohtorintutkinto Sibelius-Akatemia 2011->

 - Konzertexamen (jatkotutkinto), Hochschule für Musik und Theater Hannover, 2010 

 - Musiikin maisteri, Sibelius-Akatemia, 2006 

 - Musiikkipedagogi AMK, Lahden ammattikorkeakoulu, 2004 

 

Education

- PhD candidate in Arts Study Programm in Sibelius Academy, 2011->

- Konzertexamen (post graduate Diploma), Hochschule für Music und Theater Hannover, 2010

- Master of Music, Sibelius Academy, 2006

- Bachelor of Music, Lahti Polytechnic, Music Department, 2004

 

Opettaa pianonsoittoa

- Sibelius-Akatemiassa

- Riihimäen musiikkiopistossa

- Piano Studio Kaskenmäessa

 

Works as a piano teacher in

- Sibelius Academy

- Riihimäki Music institute

- Piano Studio Kaskenmäki

 

 

 

"Ilon kautta oppien, musiikista nauttien"

 

Opettaja / teacher: MARIA MÄNNIKKÖ